Privace policy

SDĚLENÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení,

Resort MALEVIL si velmi váží Vaší důvěry a klade velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních. Při jejich zpracování společnost Malevil, s.r.o. postupuje zcela v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti MALEVIL, s.r.o.  (www.malevil.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti MALEVIL, s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například hostů v hotelu, novinářů apod.).

Zpracování osobních údajů z kontaktních formulářů

Odeslání dotazu prostřednictvím poptávkového formuláře

jsou sbírány i osobní údaje, které se nachází v zašifrovaném rozhraní a jedná se o následující údaje:

datum a čas odeslání poptávkového formuláře;
údaje z odeslaného poptávkového formuláře
případný dotaz návštěvníka;

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost MALEVIL, s.r.o. sama a prostřednictvím specializovaného zpracovatele, společnosti ACE IT zapsané v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze pod spisovou značkou C195365

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost MALEVIL, s.r.o.  za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy, jména a příjmení. „Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost MALEVIL, s.r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka začne společnost MALEVIL, s.r.o. zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, nebudou se vyplněná data nikde ukládat.
Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost MALEVIL, s.r.o. sama a prostřednictvím specializovaného zpracovatele, společnosti SmartSelling a.s., společnost  založená a existující podle právního řádu České republiky, IČO 29210372, sídlo Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7559.
Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti MALEVIl, s.r.o.  (viz níže).
Udělený souhlas lze odvolat kliknutím na odkaz „Z odběru se můžete odhlásit “ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí služeb online na webových stránkách společnosti

V případě nákupu služeb na webu www.malevil.cz, bude společnost Malevil, s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a příp. adresa (nepovinný údaj).
Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost MALEVIL, s.r.o. provádět za účelem realizace uzavření kupní smlouvy, také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů, dále za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.


Společnost MALEVIL, s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 - ti let od uzavření příslušné kupní smlouvy.
Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost MALEVIL, s.r.o.. provádět sama.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním poptávek, dotazů souvisejících s ubytovacími službami na webových stránkách

V případě poptávky služeb na webu Resortu Malevil www.malevil.cz, prostřednictvím poptávkového formuláře či odesláním dotazu na příslušný email uvedený na daném webu, bude společnost MALEVIL, s.r.o. zpracovávat osobní údaje potencionálního zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, příp. firma.
 

Po zpracování příslušné poptávky může společnost MALEVIL, s.r.o. výše zmíněné údaje použít dále pro své marketingové účely týkající se její nabídky ubytovacích služeb, a to ve svém Oprávněném zájmu viz recitál č.47 z Nařízení EU o Ochraně osobních údajů. V tomto případě má host právo na výmaz či být úplně zapomenut, ideálně tyto požadavky může směřovat emailem na gdpr@malevil.cz


Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost MALEVIL, s.r.o.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s ubytovací službou

Osobní údaje hostů (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu či pasu, bydliště, podpis), kteří uskuteční svůj pobyt v Resortu MALEVIL, zpracovává společnost MALEVIL, s.r.o. na základě právního důvodu, jež jí ukládá zákon. Jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti.

V této souvislosti společnost MALEVIL, s.r.o. uchovává jméno, příjmení a emailovou adresu svých zákazníků / hostů i za účelem ověření spokojenosti zákazníků či obchodní nabídky stejného charakteru, či služby, jež byla předmětem objednávky. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres, jména, příjmení  je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti MALEVIL, s.r.o.  spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu pobytu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bez souhlasové zpracování.


Zpětnou vazbu bude společnost MALEVIL, s.r.o. zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem pobytu v Resortu Malevil.
Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem služby zaslán zákazníkům jen jednou.
Společnost MALEVIL, s.r.o. bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost MALEVIL, s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory.
Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.
V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem.

Jaké cookies používáme?
1. Základní (nutné pro základní funkce stránky, ulehčující uživatelům pohyb, pamatování jazykové mutace, jsou povoleny vždy).

2. Analytické (shromažďování neosobních informací v Google Analytics).

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost MALEVIL, s.r.o. službu Google Analytics , vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google nebude přenesená data, vč. IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

kliknutím na následující odkaz, bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost MALEVIL, s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu..

 

Další práva spojená s ochranou osobních údajů


Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost MALEVIL, s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost MALEVIL, s.r.o. zpracovává;

právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
právo na přenositelnost osobních údajů;

 
právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost MALEVIL, s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti MALEVIL, s.r.o.  (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní či marketingové účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost MALEVIL, s.r.o.  zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti MALEVIL, s.r.o.jakožto správce osobních údajů, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

MALEVIL, s.r.o.

IČO:             25029479

sídlo:            Heřmanice v Podještědí 280, 471 25 Jablonné v Podještědí

Zápis v OR:   vedený Krajským  soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13219
Tel.:             +420  736 489 143

Společnost MALEVIL, s.r.o. zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím speciální e-mailové adresy gdpr@malevil.cz

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost MALEVIL, s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25.5 2018.