Novinky

WORLD HANDICAP SYSTEM

World Handicap System

Dalibor Procházka publikoval na serveru ČGF sérii článků s názvem „Nový handicapový systém“, z kterého jsme vám připravili zkrácený výtah.

Jak jste již jistě všichni zaslechli, od roku 2020 začne platit nový jednotný Celosvětový handicapový systém.

Co to vlastně handicap je?

Podle dosavadní EGA definice byl handicap vyjádřením hráčova herního potenciálu. Což bylo, přiznejme si, poněkud vágní. Podlé nejnovější definice WHS (World Handicap System) jde o vyjádření hráčovy prokázané dovednosti.

Čím menší handicap, tím lepší hráč… Takže je to o nějakém onálepkování hráčů? Ve finále svým způsobem trochu také, ale pravý smysl handicapu není v tom, aby se jeden pyšnil nad druhým, ale přesně naopak – ten, kdo je lepší, dává tomu druhému (nebo všem ostatním) přiměřenou výhodu tak, aby jejich vzájemná hra byla co možná spravedlivě vyrovnaná. V tom je totiž golf mezi sporty unikátní, že totiž umožňuje vzájemnou a společnou hru hráčů různé výkonnosti, aniž by byl výsledek předem jasný. Aby handicap byl stanoven správně, musí hráč prostě hrát – čím častěji, tím lépe. A nakonec může handicap sloužit hráči samotnému jako indikace jeho pokroku ve hře. Nebo i naopak, když dorazí věk, zdravotní problémy nebo pracovní povinnosti. Pro drtivou většinu z nás je golf jenom koníčkem (pravda, někdy dost fanatickým), který si chceme užít. A právě handicapy nám k tomu pomáhají.

V současné době existuje šest hlavních handicapových systémů – USGA, CONGU, EGA a systémy používané v Austrálii (GA), Jižní Africe (SAGA) a Argentině (AAG). Každý z nich se také tou nebo jinou měrou podílel na vzniku nového WHS a jeho parametrech. Idea jednotného handicapového systému pro celý golfový svět pak byla nabíledni již dlouho, ale zrealizovat se ji povedlo až v této dekádě. Výsledkem činnosti  příslušných komisí je WHS (World Handicap System), který začne platit od roku 2020. Přechod na nový systém je určitě žádoucí, ovšem každá asociace si datum přechodu může zvolit podle svých technických možností.

Chystaný přechod je pro nás i většinu kontinentálních hráčů obtížný zejména v tom, že ruší zavedené zvyklosti  – posledních 50 let jsme používali různé iterační systémy. Na druhou stranu se dá říct, že nejde o nic až tak převratného a že „všechno už tu bylo“. Vždyť výběr 8/20 výsledků (nadcházející WHS, rok 2020) je poměrově identický s 10/25 výsledků (rok 1962). Takže vlastně – vítejme zpátky!

Jaký vlastně bude nový handicapový systém? Bude to systém průměrový, ale co vlastně budeme průměrovat? Výchozí hodnotou bude v zásadě náš stablefordový výsledek. Ale nejen ten.

Řešením je tzv. upravený hrubý výsledek (Adjusted Gross Score). V případě hry na rány jde o prostý ránový součet, kdy se ale k omezení vlivu špatně zahrané jamky na každé jamce započítá nejvýše netto double bogey. Když mám třeba na paru 4 k dobru 1 handicapovou ránu, pak moje netto double bogey je 4 (par) + 1 (hcp rána) + 2 (double bogey) = 7. Když na této jamce zapíšu 8 nebo víc ran, tak ty sice budou platit pro turnaj, ale pro handicapové účely se mi započítá jenom těch 7. Je to vlastně obdoba Stablefordu, protože netto double bogey je přesně ta hranice, kdy už nezískávám žádný bod.

Upravený hrubý výsledek = par hřiště + plný hrací handicap (kolik ran skutečně dostávám z daných odpališť) – (uhrané body – 36)

Dalším pojmem je přepočtená odchylka (Score Differential), kdy se získaný upravený hrubý výsledek přepočítá opačným vzorcem, než jak se získává plný hrací handicap.

Přepočtená odchylka = (Upravený hrubý výsledek – Course Rating) * 113 / Slope Rating

(zaokrouhleno na 1 desetinné místo)

Přepočtená odchylka je to, co bude mít hráč zapsáno ve své handicapové historii a z těchto čísel se mu bude počítat handicap. Ale přepočtená odchylka není jenom nějaké magicky získané číslo. Naopak, dá se velmi jednoduše a pochopitelně popsat. Je to handicap, na který hráč v daném kole hrál! Řečeno jinak – jaký by býval hráč musel mít výchozí přesný handicap (nově budeme používat termín handicapový index), aby s tím, co na hřišti převedl, uhrál 36 Stablefordových bodů.

Teď už tedy víme, že každý výsledek se nejprve přepočítá na upravený hrubý výsledek (omezení vlivu špatných jamek na netto double bogey), který se převede na přepočtenou odchylku (opačným vzorcem, než jak se počítá hrací handicap), která vlastně vyjadřuje, jaký handicap odpovídá právě uhranému výkonu. A dál? Jednoduše: Vezmeme posledních 20 započítávaných výsledků, z nich vybereme 8 nejlepších přepočtených odchylek a z těch uděláme průměr (zaokrouhlený na jedno desetinné místo). A to je nový handicapový index. Pokud těch 20 započítávaných výsledků nemám, existuje samozřejmě tabulka, jak stanovit nový handicap.

Aby nedocházelo k úmyslnému přílišnému zhoršování HCP, existují tzv. uzávěry, které v konečném efektu nedovolí zhoršení o více, než 5 bodů oproti nejnižšímu výsledku, zahranému v předcházejícím období. Na druhou stranu existuje pojem výjimečný výsledek, který chrání před příliš radikálním zlepšením HCP. Podrobnější vysvětlení těchto pojmů není předmětem tohoto textu.

Jak se budou nové handicapy z pohledu hráče chovat? Dynamika změn bude podstatně jiná, než na jakou jsou hráči doposud zvyklí. Lze v tom právem vidět největší kámen úrazu z toho pohledu, jak nový systém hráči přijmou. Dnes, když záleželo jen na výchozím handicapu a právě uhraném výkonu, hráč hned po dohrání věděl, jak a o kolik se mu handicap upraví. A nově? Ani náhodou…

Špatné kolo nebude nutně znamenat zvýšení, naopak ani dobré kolo nebude nutně znamenat snížení. Proč? Protože záleží na celé té dvacítce výsledků, ze kterých se vybírá. Ta se sice po jednom kole zase tolik nezmění, ale i tak je potřeba mít na paměti nejen ten výsledek, který jsem právě uhrál, ale i ten, který mi díky tomu z té dvacítky vypadl.

Obecně lze říct, že nový WHS aktivněji reaguje na výkonnostní trend, ať už jde o snižování nebo zvyšování, naopak jednorázové nevydařené výkony dokáže celkem spolehlivě ignorovat. Ovšem změna HCP nemusí být už jen o desetinku, zejména skok ke zhoršení může být dost dramatický, třeba o ránu i více, na což dnes nejsme zvyklí.

Podrobnější vysvětlení najdete v již v úvodu zmíněné sérii článků, věnovaných tomuto tématu na serveru ČGF.