Teambuildingové programy a profesionální školení

Teambuilding

Teambuilding nebo také budování týmu je účinnou vzdělávací metodou, které je zaměřena na rozvoj tzv. „měkkých" dovedností (soft skills). K těm řadíme takové dovednosti jako je schopnost efektivní komunikace, řešení problémů či rozdělení týmových rolí. Ty se oproti tzv. „tvrdým" dovednostem (kam spadají technické kompetence pracovníků) vyznačují déletrvajícím efektem na chování aktérů vzdělávací akce. Jsou tak vhodné především pro strategické personální plánování s dlouhodobým výhledem.

MALEVILSKÉ TEAMBUILDINGOVÉ PROGRAMY

Cílem teambuildingu je

 • budování vztahů
 • stmelení kolektivu
 • zvýšení motivace k týmové spolupráci
 • pochopení týmových rolí
 • procvičení týmové spolupráce
 • posílení důvěry
 • pocit sounáležitosti se skupinou
 • zábava a společný zážitek

Průběh teambuildingu

 • strategické a taktické hry
 • série na sebe navazujících úkolů podporujících týmovou kooperaci
 • aktivity zaměřené na řešení problémů
 • hledání nestandardních řešení
 • skupinová zpětná vazba doplňkový soutěžní koncept
 • libovolná kombinace podílu indoor – outdoor

Pro koho je teambuilding

 • pro jakékoli pracovní skupiny do 50 členů, kteří chtějí zlepšit týmovou spolupráci
 • pro dlouhodobě fungující i nově vzniklé týmy
 • pro týmy které procházejí stagnací a poklesem výkonu
 • pro týmy, kde je potřeba stanovit plán rozvoje

Zaměření teambuildingu

 • určení týmových rolí
 • týmová strategie
 • týmová komunikace
 • budování nového týmu
 • mezitýmová komunikace
 • oživení dynamiky dlouhodobě fungujícího týmu
 • silné a slabé stránky týmu
 • přijímání a poskytování zpětné vazby
 • řešení problemů, inovace 
 • hledání nových týmových strategií
 • adaptace na změnu

NABÍDKA NA TEAMBUILDINGOVÉ PROGRAM

INDOOR TEAMBULDINGOVÉ PROGRAMY

FAMILY DAY

Speciální programy na Malevilu ve spolupráci s agenturou New Day

Teambuilding 

CROSS - TEAM COMMUNICATION - ENIGMA

Skupina rozdělená do menších týmů umístěných na stanovištích v členitém prostředí resortu Malevil ve zhruba půlkilometrových odstupech od sebe. Jednotlivé týmy plní úkoly spočívající zejména v šifrování, rozkódování zpráv umístěných v okolí a ve finálním vyřešení poslední společné aktivity. Klíčový moment programu je speciálněvyvinutá komunikační aktivita, kdy jeden z týmů obdrží počáteční informaci a pomocí limitovaných zdrojů, musí předat nesrozumitelnou zakódovanou zprávu dalším dvěma týmům nacházejících se někde v prostoru...?! Nevšechny týmy disponují stejným komunikačním vybavením. Jak si týmy poradí a zda-li uspějí, bude záležet na všech účastnících

EFFECTIVE TEAM WORK - HUMANUS

Prémiový program, je určený pro max. 24 osob, odehrává se v lokalitě Národního parku České Švýcarsko,Adrenalin Parku Janská a v okolních podzemních tunelech bývalé vojenské továrny. Primárním cílem Humanusu je procvičení týmové práce, komunikace týmu v netradičních a záměrně ztížených podmínkách. Výjimečnost a historická hodnota lokality působí na účastníky zcela ohromujícím dojmem. Většina účastníků zde zcela přirozeně odhalí svůj vrozený charakter, povahu, slabiny i přednosti. Díky zcela unikátnímu prostředí se účastníci samipřesvědčí o náročnosti týmové spolupráce, o vlastních schopnostech přizpůsobit se, poznají své kolegy v situacích,které nikdy nezažili.

CSR KONCEPT TÝMOVÉHO PROGRAMU – NEJSME TU SAMI

Program zaměřený na týmovou spolupráci a efektivní komunikaci v týmu. Začleněna outdoorová a indoorová část – nové situace, nové zkušenosti – podmínky pro nové poznání, změnu, profesionálnírůst. V rámci týmových aktivit jsou účastníci vystaveni situaci, ve které mohou zapojit své schopnosti a dovednosti veprospěch celé společnosti. Nutnost týmové spolupráce, zvolení strategie, dobré plánování, efektivní logistika.Účastníci na začátku programu netuší záměr. Shromažďují materiál, indicie a mapy, fotografie. V určité fázi týmových aktivit zjistí destinaci pro všechny členy týmu a význam materiálu. Dalším krokem je společná návštěva ústavusociální péče v nedalekých Mařenicích u Malevilu. Úkolem týmu je pomoci danému ústavu zkrášlit a zpříjemnit prostředí, ve kterém ne vlastním zapříčiněním tráví každý den nemalý počet lidí. Tým má k dispozici veškerý potřebný materiál. Jeho úkolem je pak např. vymalovat interiéry, natřít venkovní části budovy, zkultivovat okolí, či jiné aktivity,které daný subjekt nebyl schopen realizovat vlastními ať lidskými či finančními zdroji.

Zábavné týmové programy

ZLATÁ HOREČKA KLONDYKE

Fyzicky nenáročný a zábavný program v podobě týmové soutěže. Program je zaměřen na spolupráci a komunikaci v týmu, motivaci, budování respektu, zábavu a touhu po vítězství v týmové soutěži. Týmový závod, postaven na skutečné události z roku 1846 kdy na Aljašce propukla zlatá horečka. „Byly to opravdové dostihy o získání pozemků se zlatou žílou.“ Za doprovodu poutavého příběhu účastníci plní jednotlivé výzvy a úkoly, sbírají speciální indicie - zlaté valouny a posouvají se až do cíle cesty.

MISSION IMPOSSIBLE

Týmová soutěž zábavného charakteru, zaměřená na efektivitu práce v týmu. Skupina je rozdělena na menší týmy, 6-8osob, které postupně společně překonávají fyzické a duševní úkolya výzvy. Ty jsou pro ně přichystané záměrně v takovém pořadí, aby na sebe postupně navazovaly a vedly týmy krok po kroku k cíli.Cílem programu je získání přesné informace s detailním popisem místa, kde bude ukrytý klíčk otevření tajné schránky.

TÝMOVÉ SOUTĚŽE

Cílem soutěží je oživení týmové atmosféry, zvýšení motivace k týmové spolupráci, budování nových a upevňování stávajících vztahů, procvičení týmové spolupráce, zábava, společný zážitek, podpora zdravého soutěživosti, a pocitusounáležitosti se skupinou a firemní kulturou

Průběh je překonávání limitů jednotlivců i týmů v rámci netradičních soutěžních disciplín, jednoduchý soutěžníkoncept založený na sekvenci zábavných týmových aktivit, vhodné outdoor prostředíSoutěže jsou ideální pro jakékoli pracovní skupiny od 10 do 1000 osob, které se chtějí pobavit, zasmát se a vyzkoušetnetradiční výzvy, zejména pro obchodní partnery či jako odměna zaměstnancům

KEEEP SMILIN‘

Program zábavného charakteru se soutěžním konceptem. V průběhu celého programu jsou účastníci vystaveni situacím, které jsou zábavné a kreativní a umožní vytvořit přirozenou atmosféru, uvolnit prostředí, upevnit a posílit vztahy mezi účastníky a užít si příjemný odpočinkový den. Program je založen na individuální a týmové účasti a na principu sbírání ☺ . Smajlíky účastníci obdrží za účast v soutěžních aktivitách. V okolí Malevilu bude umístěno cca 4 - 10 aktivit /dle preferencí a počtuúčastníků/. Každý účastník absolvuje dobrovolně pouze aktivity, o které má zájem.

V první části programu účastníci získávají smajlíky v individuálních aktivitách. Ve druhé části mají účastníci dva úkoly –najít dle specifických kritérií své kolegy a zformovat tým. Následně jsou týmy vyzvány k týmovým aktivitám, které jsou zaměřené na týmovou spolupráci a efektivní komunikaci v týmu. V závěru se vyhlásí nejlepší tým či nejlepší jednotlivec s nejvyšším počtem Smajlíků☺.Program lze koncipovat také pouze jako individuální soutěž nebo jako týmovou. Program je vhodný také jako doplňkový program pro obchodní partnery či významné klienty.Do programu navrhujeme začlenit individuální aktivity

MALEVIL - WILD WILD WEST

Program soutěžního charakteru se zaměřením především na relax a zábavu. Během celého program doprovází účastníky poutavý příběh Divokého západu se specifickými úkoly a výzvami. Jednotliví účastníci jsou vystaveni situacím, které jsou velmi zábavné, skvěle uvolňují atmosféru, upevňují a posilují vztahy a nabízí užít si příjemný odpočinkový den s kolegy, obchodními partnery či významnými klienty.Program je založen na individuální a týmové účasti. Cílem programu je důvtipem, kreativitou a týmovou prací dát dohromady indície vedoucí k nalezení pokladu divokého Bila. V okolí Malevilu bude umístěno 4- 10aktivit /dle preferencí a počtu účastníků/. První část programu je spíše individuálnějšího charakteru, účastníci prokazují své schopnosti ve střelbě z koltů, střelbě prakem, házení nožem a jinými kovbojskými dovednostními aktivitami. Ve druhé části programu celá skupina vytvoří gangsterské týmy, které se spolu utkají v honbě za pokladem Divokého Bila. Program je po celou dobu zabalen do stimulativního doprovodného příběhu, který dodává události konkrétní podobu, motivuje účastníky k snadnějšímu zapojení a větším výkonům.

TEAMBUILDING - PO STOPÁCH LUŽICKÝCH SKLÁŘŮ

Jedná se o formu aktivní a naučné zábavy, neboť skupina hostů se rozdělí na dvasoutěžní týmy, z nichž každý má za úkol navrhnout a následně vyrobit ze žhavé sklovinysvůj vlastní objekt na určité téma (např. logo své firmy apod.). Tvorba samozřejmě probíhá za dohledu a asistence dvou profesionálních sklářů, kteří vytvoří základní korpus objektu a každý z hostů má možnost navrhnout a provést dekorační prvek… Vlastnímu foukání předchází krátká slovní instruktáž. Délka sklářské tvorby není časově omezena a je závislá na Vašem přání a finančních možnostech. Vše, co se během konkrétní akce vyrobí a přežije operaci chlazení, je Vaše.( výrobky obdržíte ihned druhý den po vychlazení a obroušení). Každý účastník obdrží na konci akce originální Glejt Sklářského Tovaryše se skleněnou pečetí a razítkem Sklářské Krčmy jako potvrzení o absolvování sklářského kursu.Pro úplný zážitek možnost objednání pravé tovaryšovy svačinky.

Návrh programu:

8.30 hodin - příjezd do Sklářské Krčmy sklářským minibusem / krátká exkurze navelkou huť+ seznámení s prostředím Krčmy a skláři

9.00 hodin - sklářská svačina za 50 Kč s možností následujícího výběru :

- chléb se sádlem nebo škvarky a okurka

- sklářský alobalový balíček (opečená uzenina, zelenina, pečivo)

- Sklářská tlačenka (český salám s cibulí a octem)

- Utopenec s feferonkou

- nakládaný hermelín se zeleninou a k tomu všemu pivo Svijany 11° nebo černá 13°

9.30 hodin - zahájení sklářské šichty

12.00 hodin - konec šichty a předávání Glejtu Sklářského tovaryše

Doplňující program:

 • Soutěž v točení sklářskou píšťalou (navíjení skleněné kuličky na provázku na píšťalu)
 • Soutěž v hodu svalákem (druh sklářského nářadí) do necek
 • Soutěž v odnášení sklářskou vidličkou
 • Soutěž v nafouknutí balonku sklářskou píšťalou
 • Soutěž v rychlosti vypití sklářského tupláku

Doplňující kulturní program:

 • Živá hudba všech žánrů včetně např. stylového harmonikáře
 • Ohňostroje a ohňová show
 • Projížďky na koních
 • Prezentace a ochutnávka exklusivních doutníků
 • Sklářský historický program, ve kterém může účinkovat panský správce s účetním,fortelná šenkýřka, sklářský alchymista, stříbřič skla a rytec skla, formař a skláři.Všichni samozřejmě v dobových kostýmech a s dobovými rekvizitami…

Adrenalinový den na autodromu Sosnová

Uskutečněte pro své klienty, partnery či zaměstnance firemní den, na který budou ještě dlouhou dobu vzpomínat a o svých silných zážitcích vášnivě vyprávět!Můžeme Vám nabídnout jedinečné zázemí závodní arény, na které se pořádají takové velkolepé akce, jakými jsou například závody Mistrovství Světa, Evropy a republiky motokár, rallycrossu či supermoto a na které každoročně startuje svou první etapu prestižní česká Rally Bohemia.

Nabízíme tyto služby:

 • závodně upravené vozy Škoda Fabia RS s profesionálním závodníkem
 • motokáry Honda 270
 • závodní vozy Ford Fiesta
 • jízdy v těžkém terénu offroadovým vozem s instruktorem
 • závodní autokrosovou buginu
 • čtyřkolky
 • školu smyku s instruktorem Kurzů bezpečné jízdy
 • jízdu zručnosti
 • outdoorové aktivity v blízkosti autodromu
...a mnoho dalšího

Herci z muzikálu Mamma Mia přijeli na Malevil a užili si u nás spoustu zábavy.

Pro letošní sezónu jsme pro Vás připravili několik karavanových stání. Rezervujte si své místo včas.

Zapomeňte na stres a zimní nečas a přijďte se ohřát na Malevil do nových saun. K dispozici je klasická finská sauna a bylinková sauna s výběrem esencí.

Již sedmým rokem pořádáme dětské golfové tábory. Letos se budou konat v termínech 13.-19.7. 2015 a 17.-23.8.2015

Zobrazit všechny akce

Připravili jsme pro Vás zajímavé akce

MALEVIL CUP - 20.6. 2015

DĚTSKÉ GOLFOVÉ TÁBORY 2015

Slevy na ubytování pro držitele MAKRO karet

Nabídka aktivit a služeb Malevil

Jak nás hodnotí návštěvy

Libuše

Krásné okolí resortu, ochotný, příjemný personál, vynikající jídlo, ubytování vynikající - krásně zařízený pokoj, naprostá čistota....

Jan

Sauna Apartments - spacious, clean, cozy, very well equipped Quiet area in nice landscape Restaurant, Cousine, Breakfast Staff Simply absolutely no problem at all and worth the price

Ozgur

Super atmosféra. velmi čistý hotel

Gerz

Laskavé a pohostiné místo zaměřené na děti. Top servis k celkové spokojenosti!

 

 

Kontakty
 • Malevil s.r.o.
  Heřmanice v Podještědí 280
  471 25 Jablonné v Podještědí
 • +420 487 762 760 - Recepce hotel
 • +420 736 489 142 - Recepce hotel 
 • +420 487 762 107 - Recepce golf
 • +420 487 762 761 - Restaurace
 • +420 775 888 364 - Event 
 • +420 487 762 036 - Fax

 

Design & Development by

Nahoru